• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Time Lapse

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε μέρος της ομιλίας του Χάρη Χηνιάδη για το Time Lapse στην εξωσωματική γονιμοποίηση στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε η Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ για το κοινό.


Με το Time Lapse παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τα έμβρυα καθώς αναπτύσσονται και μπορούμε να διαλέξουμε τα καλύτερα για την εμβρυομεταφορά.

Με την τεχνική Time Lapse που εφαρμόζουμε εδώ και λίγα χρόνια στη Μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης του ΜΗΤΕΡΑ έχουμε βελτιωμένα ποσοστά εμφύτευσης και επιτυχίας.