• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Μετά το Θετικό Τεστ Εγκυμοσύνης


Μια γυναίκα ή κοπέλα που μένει έγκυος ή έχει την υποψία ότι είναι έγκυος θα πρέπει πάντα και άμεσα να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. Μαζί του θα μπορέσει να συζητήσει όλα τα θέματα γύρω από την εγκυμοσύνη και κυρίως να διερευνήσει τα επόμενα βήματά της σε περίπτωση που η απρόβλεπτη αυτή εγκυμοσύνη είναι και ανεπιθύμητη. Είναι κρίμα στη σύγχρονη εποχή οι γυναίκες να καταφεύγουν στη συμβουλή της φίλης ή της γνωστής τους και να μην λαμβάνουν μια γνώμη με το βάρος του ειδικού για τα θέματα αυτά.


Μια γυναίκα δεν γνωρίζει πάντα όλα τα ζητήματα γύρω από τη γονιμότητά της. Είναι πολλές οι φορές που μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη αποδεικνύεται πολύτιμη επειδή για παράδειγμα συντρέχουν άλλοι παράγοντες -π.χ. υπογονιμότητα- οι οποίοι καθιστούν μια μελλοντική «επιθυμητή» σύλληψη αρκετά δύσκολη. Σε αυτήν την περίπτωση ο γυναικολόγος οφείλει να ενημερώσει την ασθενή και να της αναδείξει την αξία της παρούσας εγκυμοσύνης.


Εάν η γυναίκα θελήσει να προχωρήσει με την εγκυμοσύνη αυτή τότε και πάλι θα λάβει τις απαραίτητες συμβουλές για τη σωστή παρακολούθηση και την πιθανή φαρμακευτική αγωγή - π.χ. φολικό οξύ κλπ.

Αν βέβαια, όπως συμβαίνει και πιο συχνά, η τυχαία αυτή εγκυμοσύνη είναι ανεπιθύμητη τότε πάλι ο γυναικολόγος είναι σε θέση να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τον τερματισμό της. Ας μην ξεχνάμε ότι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του οικογενειακού προγραμματισμού είναι η πραγματοποίηση της διακοπής της κύησης σε υγιεινές συνθήκες, από γυναικολόγο, σε νόμιμες κλινικές και ασφαλώς με νόμιμες διαδικασίες. Γενικά όσο πιο νωρίς μια γυναίκα απευθυνθεί στο γυναικολόγο της τόσο το καλύτερο για την υγεία της.