• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Ρομποτική Μικρογονιμοποίηση - Robotic ICSI

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε μέρος της ομιλίας του Χάρη Χηνιάδη για την Ρομποτική Μικρογονιμοποίηση στην εξωσωματική γονιμοποίηση στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε η Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ για το κοινό.

Η Ρομποτική Μικρογονιμοποίηση είναι μια πειραματική μέθοδος γονιμοποίησης των ωαρίων, η οποία γίνεται χωρίς την παρέμβαση του εμβρυολόγου, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους.