• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

PICSΙ (Physiologic ICSI)

ICSI (μικρογονιμοποίηση), είναι η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά την οποία εγχέουμε το σπερματοζωάριο στο εσωτερικό του ωαρίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με αδύναμο σπέρμα ή γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας.


Με την PICSI, μπορούμε να ξεχωρίσουμε σπερματοζωάρια που έχουν βλάβη στο DNA τους (κατακερματισμός - fragmentation) και να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα υγιή.


Τοποθετούμε όλα τα σπερματοζωάρια σε ένα ειδικό δίσκο (τρυβλίο) με υαλουρονικό οξύ και τα αφήνουμε ελευθέρα. Αυτά που προσκολλώνται στο υαλουρονικό οξύ είναι τα φυσιολογικά και πιο ώριμα σπερματοζωάρια χωρίς κατακερματισμένο DNA.


Συλλέγοντάς τα εύκολα και χρησιμοποιώντας τα εν συνεχεία στη διαδικασία της μικρογονιμοποίησης, αυξάνουμε σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας υγιών εμβρύων και άρα την πιθανότητα επιτυχίας της προσπάθειας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.