• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Πολλαπλές αποτυχίες στην Εξωσωματική - Ομιλία στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Χάρη Χηνιάδη για τις πολλαπλές αποτυχίες στην εξωσωματική γονιμοποίηση στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε η Μονάδα Εξωσωματική Γονιμοποίησης του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ για το κοινό.


Η ομιλία, αν και διαρκεί πολύ, είναι σε απλή, κατανοητή στο ευρύ κοινό γλώσσα, χωρίς δύσκολους επιστημονικούς όρους και αναλύει τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στις πολλαπλές αποτυχίες στην εξωσωματική.