• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Microfluidics

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε μέρος της ομιλίας του Χάρη Χηνιάδη για τα Microfluidics στην εξωσωματική γονιμοποίηση στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε η Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ για το κοινό.


Τα Microfluidics είναι μια πειραματική μέθοδος αλλαγής των καλλιεργητικών υγρών , η οποία γίνεται χωρίς την παρέμβαση του εμβρυολόγου, και βελτιώνει το περιβάλλον ανάπτυξης των εμβρύων στο εργαστήριο.