• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Μetabolomics - το μεταβολικό προφίλ του εμβρύου

Μεχρι σήμερα η επιλογή των εμβρύων πριν από την εμβρυομεταφορά στηρίζεται στη μορφολογία τους. Χρησιμοποιείται ένα βαθμολογικό σύστημα το οποίο στηρίζεται την ταχύτητα διαίρεσης των κυττάρων και στο πόσο φυσιολογικά εμφανίζονται. Αυτό αποτελεί ένα αυστηρό σύστημα βαθμολόγησης από 1-5.


Μάλιστα, εξαιτίας των περιορισμών του νομοθετικού πλαισίου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στον αριθμό των ωαρίων που μπορούν να γονιμοποιηθούν ή στον αριθμό των εμβρύων που μπορούν να μεταφερθούν, ήταν δυνατή η επιλογή ελάχιστων ή ακόμα κι ενός μόνο εμβρύου που θα ήταν ικανό να οδηγήσει σε μια υγιή εγκυμοσύνη, γεγονός που έκανε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για την επιλογή του πιο κατάλληλου εμβρύου.

Metabolomics είναι η έρευνα των μικρομοριακών μεταβολιτών που παράγονται από τα έμβρυα κατά τις κυτταρικές διαδικασίες και μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί στην επιλογή των καλύτερων εμβρύων.


Πρόκειται για μία μη παρεμβατική τεχνική που διαρκεί μόλις δύο λεπτά και η οποία έχει ως στόχο να αναγνωρίσει τις διαφορές στο μεταβολισμό των βιώσιμων έναντι των μη βιώσιμων εμβρύων, έτσι ώστε τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα να μπορούν να επιλεχθούν για εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση.


Μετρώντας όλα τα παραπροϊόντα μεταβολισμού των κυττάρων μπορούμε να λάβουμε ένα μικρό “αποτύπωμα” της φυσιολογίας του κυττάρου ή του εμβρύου και αυτό μεταφράζεται στην κατάσταση υγείας του.


Μέσα από την έρευνα των μικρομοριακών μεταβολιτών που παράγονται από τα έμβρυα κατά τις κυτταρικές διαδικασίες, μπορούμε να λάβουμε ένα μικρό “αποτύπωμα” της φυσιολογίας του εμβρύου, το οποίο υποδηλώνει την κατάσταση της υγείας του. Έτσι, επιλέγουμε το πιο υγιές έμβρυο για την εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση και αυξάνουμε τις πιθανότητες εγκυμοσύνης, γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά.


Η μέθοδος έφτασε την υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα του 85%.

Στόχος μας, άλλωστε, είναι να βοηθήσουμε περαιτέρω τα υπογόνιμα ζευγάρια στην απόκτηση ενός υγιούς παιδιού.