• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Λαπαροσκοπική Αφαίρεση Ενδομητριώματος Ωοθήκης

Στο παρακάτω βίντεο θα παρακολουθήσετε την αφαίρεση μιας κύστης ενδομητρίωσης. Η προσπάθεια αυτή γίνεται λαπαροσκοπικά και πρόκειται για μια επέμβαση η οποία απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς έτσι ώστε να μην σπάσει η κύστη.