• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Κατάψυξη Ωαρίων


Σήμερα με τη μέθοδο της υαλοποίησης - vitrification - μας δίνεται η δυνατότητα να παρατείνουμε την γονιμότητα μιας γυναίκας πρακτικά για όσο το θελήσει αυτή. Μια γυναίκα μπορεί να καταψύξει τα ωάριά της και όταν αποψυχθούν να γονιμοποιηθούν είτε με σπέρμα δότη, είτε με σπέρμα του συντρόφου-συζύγου της γυναίκας.


Ποιες γυναίκες μπορούν ή πρέπει να επωφεληθούν από τη δυνατότητα της κατάψυξης ωαρίων;


1. Γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Οι θεραπείες αυτές μπορούν να βλάψουν σημαντικά τόσο την παραγωγή ωαρίων, όσο και την ποιότητά τους.


2. Γυναίκες με σημαντικά προβλήματα υγείας. Εξαιτίας σημαντικών νόσων ή/και μακροχρόνιας λήψης φαρμάκων πολλές γυναίκες πρέπει να παρατείνουν την τεκνοποίηση για πολλά χρόνια.


3. Γυναίκες με προτεραιότητα καριέρας. Ένα καθημερινά αυξανόμενο ποσοστό γυναικών επιλέγουν να προωθήσουν την καριέρα τους. Η κατάψυξη ωαρίων είναι ο μοναδικός τρόπος να παρατείνουν οι γυναίκες αυτές τα γόνιμα χρόνια τους.


4. Γυναίκες χωρίς σταθερή σχέση ή σύντροφο. Οι σύντροφοι σήμερα καθυστερούν το γάμο για διάφορους λόγους -οικονομικούς, αβεβαιότητα επιλογής, διάθεση για περαιτέρω σχέσεις κλπ. Η κατάψυξη ωαρίων προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης της γονιμότητας για όταν η γυναίκα ή το ζευγάρι θελήσει να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.


5. Γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση. Όταν γίνει η διάγνωση ή ακόμη και αν υπάρχει υποψία για τέτοιο ενδεχόμενο, ο γυναικολόγος οφείλει να ενημερώσει την ασθενή για το χρόνο που πιθανότατα της απομένει και για τις επιλογές που έχει. Ο μόνος τρόπος να διαφυλαχθεί η γονιμότητα για το μέλλον είναι η κατάψυξη ωαρίων.