• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Ορμόνες και Καρκίνος Μαστού
Πάρα πολύ συχνά μας ρωτούν γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση για τον κίνδυνο που υπάρχει να εμφανίσουν καρκίνο μαστού λόγω των ορμονών που θα πάρουν στα πλαίσια της διέγερσης των ωοθηκών.


Στην εξωσωματική γονιμοποίηση ο γυναικολόγος χορηγεί στην ασθενή γοναδοτροπίνες, ορμόνες δηλαδή που διεγείρουν τις ωοθήκες προκειμένου να παράγουν πολλά ωάρια και όχι ένα όπως κάθε μήνα. Στην ουσία πρόκειται για παραλλαγή των ορμονών που παράγει ο εγκέφαλος της γυναίκας για την παραγωγή ωαρίων, αλλά σε μεγαλύτερη δόση.


Οι γοναδοτροπίνες χορηγούνται μόνο για διάστημα 10-12 ημερών και εάν χρειαστεί η θεραπεία επαναλαμβάνεται σε διάστημα όχι μικρότερο των 3 μηνών.


Όλες οι μέχρι σήμερα μελέτες, οι οποίες έχουν διενεργηθεί σε βάθος πολλών ετών κα με συνολικό δείγμα δεκάδων χιλιάδων γυναικών, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος από τη λήψη των γοναδοτροπινών.


Συγκεκριμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του μαστού σε γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη γυναίκα παρόμοιας ηλικίας.


Επιπλέον αποδείχθηκε ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης, ακριβώς επειδή παρακολουθούνται από γυναικολόγο και ελέγχονται πιο συχνά, εάν εμφανίσουν καρκίνο μαστού, αυτός διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο και αυτές έχουν σημαντικά καλύτερα ποσοστά επιβίωσης από άλλες γυναίκες.