• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • Facebook
  • Facebook
  • Twitter
  • You Tube
Φωτεινή Καλιακάτσου-Χηνιάδη

Δανεικά Ωάρια


Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο στο πρόβλημα της εύρεσης ωαρίων. Ένα ζευγάρι μπορεί να πληρώσει εξ΄ ολοκλήρου ή εν μέρει την εξωσωματική γονιμοποίηση ενός άλλου ζεύγους και σε αντάλλαγμα να πάρει μερικά από τα ωάρια της γυναίκας. Αυτό πλέον γίνεται νόμιμα και στην Ελλάδα.

Η αλλαγή της πολιτικής οφείλεται:

  • στον περιορισμένο αριθμό των δοτριών ωάριων
  • στις περιορισμένες χρηματοδοτούμενες μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης του ΕΣΥ
  • στην αποφυγή πιθανών κίνδυνων υγείας για τις υγιείς δότριες.

Οι γυναίκες που είναι πρόθυμες να δεχθούν τα ξένα ωάρια δεν εκτίθενται στις πρόσθετες ορμόνες και τους κινδύνους που μια δότρια ωαρίων μπορεί να αντιμετωπίσει.

Βέβαια μια γυναίκα που εξετάζει την δυνατότητα να δωρίσει μερικά ωάρια από τον κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησής της πρέπει να σκεφτεί τις επιπτώσεις και να γνωρίζει την πιθανότητα του να μην μείνει η ίδια έγκυος, αλλά να πετύχει τελικά η λήπτρια των ωαρίων της. Από την άλλη βέβαια το οικονομικό όφελος είναι μεγάλο γιατί κάποιος άλλος πληρώνει τα φάρμακα και τα έξοδα για την δικιά της εξωσωματική γονιμοποίηση